அவுடி 2020ம் ஆண்டு காரை வெளியிட்டுள்ளது- சூப்பர் மாடல் கார் இதுதான் பாருங்கள் !

உலகில் கார் உற்பத்தியில் முன்னணியில் திகழும், அவுடி தற்போது 4ம் தலை முறை கார்களை தயாரித்து சந்தைப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. பல கார் கம்பெனிகள் முழுமையாக மின்சாரத்தில் ஓடும் கார்களையும். தானாக ஓடும் கார்களையும் செய்து வெளியிட்டு வருகிறார்கள். இதில் அவுடி முன் நிலை வகிக்கிறது. தற்போது அவுடி வெளியிட்டுள்ள கார் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது. ஒரு முறை சார்ஜ்(30 நிமிடம்) சுமார் 300 KM வரை செல்லவல்ல இந்த காரினுள்.

பல வகையான எலக்ரானிக் சாதனங்கள் உள்ளது. படத்தை பாருங்கள் புரியும்.