போர் தாண்டியே விடியல்…. AR.ரகுமானின் மூப்பில்லா தமிழே தாயே பாடல் ஈழத் தமிழர்களை எழுச்சி கொள்ள வைக்கிறது…

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்

சில தினங்களுக்கு முன்னர் இசைப் புடல் AR.ரகுமான் வெளியிட்ட “”மூப்பில்லா தமிழே தாயே””” பாடல் சக்கைப் போடு போடுகிறது. போர் தாண்டியே விடியல்…. முன்னர் வீழ்ந்தோம் இன்று எழுந்தோம் என்ற பல வரிகள். ஈழத் தமிழர்களையும் உலகத் தமிழர்களையும் ஏதுவாக வைத்து எழுதப்பட்டது போலவே உள்ளது.  மூப்பில்லா என்று அவர் குறிப்பிடுவது, தமிழை விட எதுவும் மூப்பு இல்லை என்று. அதாவது தமிழுக்கு முன்னர் மூத்த மொழி என்று எதுவுமே இல்லை.  சினிமாவுக்கு வந்தோம், நாலு காசு பாத்தோம் புகழ் சம்பாதித்தோம் என்று இருக்கும் ஆயிரக் கணக்கானவர்கள் மத்தியில். தமிழுக்காக பல பாடல்களை இசையாக்கி தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவர் இசைப் புயல் ரகுமான். அவர் முன்னர் இசை அமைத்த செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் பாடலும், காலத்தால் அழியாத மிகச் சிறந்த பாடல். சினிமாவில் கூட ஆங்கில கலப்பு இன்றி, பல பாடல்களை சுத்த தமிழில் இசை அமைத்துள்ளார் இசைப் புயல். இவர் தற்போது வெளியிட்ட முப்பிலா தமிழே தாயோ பாடலில், தமிழை நீ மறந்தால் உனக்கு வாழ்வு இல்லை என்ற விடையத்தை, இளையோர்களுக்கு நன்றாக புரியும் படி கூறியுள்ளார். தமிழை மறந்தால் உன் அடையாளத்தையே நீ இழக்கிறார் என்பதனை இந்தப் பாடல் பறை சாற்றி நிற்கிறது. கீழே வீடியோ இணைப்பு. கட்டாயம் நீங்கள் கேடக்க வேண்டிய ஒரு பாடல்…


இந்த செய்தியை பகிருங்கள்

Contact Us