பிரான்ஸில் பதற்றமான சூழல்….. மக்கள் வெளியில் செல்ல அச்சம்!!!

இன்று காலை பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் இனம் தெரியாத நபர் ஒருவரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவத்தில் 02 பேர் ஸ்தலத்தில்…