என்ன Shape…? ஹீரோயினுக்கு ஏத்த அத்தனை அம்சமும் கொண்டிருக்கும் அஞ்சனா!

கிளாமர் உடையில் டக்கரான கவர்ச்சி காட்டும் தொகுப்பாளினி அஞ்சனா ரங்கன்! பிரபல தொகுப்பாளினியாக அஞ்சனா ரங்கன் கயல் ஹீரோ சந்திரனை காதலித்து…