சோமாலியாவில் அல் ஷபாப் திவிரவாதிகளுக்கும் படையினருக்கு இடையில் கடும் மோதல்…. பலத்த உயிர்ச் சேதம்!!!

சோமாலியாவின் தலைநகரில் உள்ள வில்லா ரோஸ் என்னும் பிரபல்யம் பெற்ற ஹொட்டல் ஒன்றில் தங்கியிருந்த அரச அதிகாரிகளை இலக்கு வைத்து அல்…