அவுஸ்ரேலியாவில் நிரந்தர குடியுரிமைகோரி வெளிநாட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்… தகுதியான 35000 பேர் ஒவ்வொரு வருடமும்!!!

அவுஸ்ரேலியாவில் ஏற்பட்ட பாரிய கொவிட் உயிர் அச்சம் காரணமாக அதிகளவிலானோர் நாட்டை விட்டு தமது சொந்த இடங்களுக்கு திரும்பியதன் காரணமான நாட்டில்…