யாழ்… 03 வயது குழந்தையினை விட்டுவிட்டு 46 வயதுடைய லண்டன் நபருடன் மாயமான 24 வயது ஆசிரியை!!!

கிளிநொச்சி பாலர் பாடசாலையில் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியரான 24 வயதுடைய இளம் பெண் தனது கணவர் மற்றும் 03 வயது குழந்தையுடன்…