18 முதல் 25 வயது இளைஞர்கள்…. இலவசமாக ஆண் உறையினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்!!!

பிரான்ஸ் நாட்டில் கடந்த 2020 தொடக்கம் இதுவரையான காலப்பகுதியில் தேவையற்ற கர்ப்பங்களின் எண்ணிக்கையும், பாலியல் தொடர்பான நோய்களும் அதிகரித்துள்ளதாக பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி…