நெதர்லந்தில் மூவருக்கு ஆயள்தண்டனை… விமானத்தினை சுட்டு வீழ்த்தியமைக்காக!!!

கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு 298 பயணிகளுடன் மலேசியாவில் இருந்து நெதர்லந்த் நோக்கிச் சென்ற விமானம் உக்ரைனுக்கு மேல் செல்லும்போது சுட்டு…