இங்கிலாந்து கிறிஸ்மஸ் கொன்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டடோர் மீது தாக்குதல்…. ஒருவர் பலி 03 பேர் காயம்…. நடந்தது என்ன!!!

இங்கிலாந்தில் உள்ள வலாசே நகரில் அமைந்துள்ள கேளிக்கை இரவு நேர விடுதி ஒன்றில் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையினை முன்னிட்டு ஏராளமான மக்கள் ஒன்று…