இறுதி யுத்தத்தில் காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பாக சுமந்திரனின் அதிரடிப்பேச்சு!!!

இறுதி யுத்தம் இடம்பெற்ற காலப்பகுதியில் தமது உறவுகளை இராணுவத்திடம் ஒப்படைத்ததாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் இறுதி யுத்த காலப்பகுதியில் விடுதலைப் புலிகள்…