ஓமானில் 12 இலங்கைப் பெண்கள் மாயம்???

இலங்கையில் இருந்து சட்டரீதியற்ற முகவர்கள் மூலமாக ஜக்கி அரபுராச்சியத்தின் அபுதாவிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சுற்றுலா விசா மூலமாக 12 பெண்கள் அங்கிருந்து…