கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலைசெய்யப்பட்ட நபர்….. உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் தொடர்புபட்டவர்!!!

இன்று காலை காரில் வந்த இருவர் மட்டக்குளிய பிரதேசத்தில் வைத்து ஒருவர் மீது மிக கொடூரமான முறையில் வாள்வெட்டு தாக்குதல் நடாத்திவிட்டு…