67 ஊடகவியலாளர்கள் கொடூரமாக படுகொலை!!!

இந்த ஆண்டில் உலகம் முழுவதுமாக தமது செய்தி சேகரிப்பு பணியினை முன்னெடுக்கும்பொது 67 ஊடகவியலாளர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகவியலாளர்கள் சம்மேளனம்…