இவரைத் கண்டால் உடனடியாக தகவல் தரவும்….. சிறுமி கடத்தல்!!!

மொனராகலை பகுதியில் வசிக்கும் தாயொருவர் தனது மகளை தன்னிடம் இருந்து கட்த்திசென்றுள்ளதாக பொலிஸில் முறையீட்டுள்ளார். அதாவது சுமிந்த குணரத்ன என்ற 47…