இது என்ன கோலம் அம்மனி….. உள்ளே ஒன்னுமே கானோமே…. நடிகை கயாடு லோஹர்!!!

மிக இள வயதிலே கவர்ச்சியான நடிப்பிற்கு பெயர் போனவர் தான் 22 வயதுடைய கவர்ச்சி நாயகி கயாடு லோஹர், மலையாள நடிகையான…