காதலனால் கற்பமாக்கப்பட்டு காணாமல் போன பெண்…….. எலும்புக் கூடுகளாக குளக்கரையில்!!!

இந்தியாவின் ராமநாதபுர மாவட்டத்தினைச் சேர்ந்த திவ்யா என்பவர் அதேபகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஸ் என்பவரை என்பவருடன் காதல் வயப்பட்டார், றமேஸ் தஞ்சை மாவட்டத்தில்…