இலங்கையில் 42 வயது ஆசிரியையின் காம லீலை…. வலையில் சிக்கிய 15 வயது மாணவன்!!!

ஹொரன கல்வி வலையத்திற்கு உட்பட்ட பாடசாலை ஒன்றில் ஆசிரியராக கடமை புரியும் 42 வயதுடைய பெண் ஒருவர் அதே பாடசாலையில் கல்வி…