இந்தியாவில் பிறந்த அதிசய குழந்தை…. பேற்ரோர் அதிர்ச்சியில்!!!

இந்தியாவின் மத்திய பிரதேசமான குவாலியர் பிரதேசத்தில் வசித்து வந்த ஆர்த்தி என்னும் பெண் நிறைமாத கர்ப்பினியாக இருந்தார், இந்நிலையில் இவருக்கு நேற்று…