81 தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலைக்கு ஒப்புதல் தலா 25 லட்சம் 20கோடி ரூபா வழங்கும் லைக்கா சுபாஷ்கரன் !

சமீபத்தில் லண்டன் வந்த ரணிலை, லைக்கா மோபைல் நிறுவுனர் சுபாஷ்கரன் அவர்கள் சந்தித்தார். இதனை அடுத்து பொங்கல் அன்று 8 தமிழ்…