தனது 02 குழந்தைகளுக்கு விஷம் கொடுத்த கொடூர தாய்…. பின்னனி என்ன!!!

மதேஸ் மற்றும் ஞானமலர் தம்பதிகளுக்கு திருமணமாகி இரண்டு வயது ஆண் குழந்தை மற்றும் 09 மாத பெண்குழந்தை உள்ளனர். அதேசமயம் குறித்த…