நோட்டமிட்டு களத்தில் இறங்கிய கள்வர் அதுக்கு மேலே நோட்டம் போட்ட பொலிசார் நடந்த சுவாரசியம்

யாழ்.. ஊர்காவத்துறை, வேலனை மற்றும் காரைநகர் ஆகிய பகுதிகளில் பகல் வேளைகளில் வீட்டில் உள்ளவர்கள் வேலை நிமிர்த்தம் வெளியிடங்களுக்கு செல்வதனை அவதானிக்கும்…