கள்ளக்காதலுக்காக கோழிக்கறியில் மயக்கமருந்து கொடுத்து கணவன் கொலை… மனைவி மகா நடிப்பு!!!

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் சங்ரூர் பிரதேசத்தை சேர்ந்த அம்ரிக்சிங் மற்றும் அவரது மனைவி ராஜி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் வசித்துவந்தனர். இந்நிலையின் குறித்த…