லூட்டனில் கட்டப்பட்ட சீக்கிய கோவிலுக்கு சென்ற பிரித்தானிய மன்னர் சார்ளஸ் வழிபாடு மேற்கொண்டார்

பிரித்தானியாவின் லூட்டன் மாநகரில், சீக்கியர்கள் அதிகம் வசித்து வருகிறார்கள். அவர்கள் ஒன்று பட்ட ஒரு இனமாக அங்கே வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அவர்களில்…