சிம்ரன் கார் கவர்ச்சி படங்கள்… ஒரிஜினல் சிம்ரனையே தூக்கி சாப்பிடுவார் போல இருக்கே யப்பா

வடநாட்டைச் சேர்ந்தவர் தான் சிம்ரன் கார். இவர் மிஸ் இந்தியா போட்டியில் கலந்து கொண்டு கலக்கியவர். அடிக்கடி துபாய் சென்று மாடல்…