இலங்கையில் அதிகரித்துள்ள சிறுநீரக கடத்தல்…. பிரதான தரகர் கைது!!!

கொழும்பில் சிறுநீரக கடத்தல் தொடரபாக ஈடுபட்ட தரகரை எதிர்வரும் 13 ஆம் தகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. அதாவது…