தாய்வானுக்கு வெகு விரைவில் பதிலடி…. தீவிரமான போர்ப் பயிற்சியில் சீன விமானங்கள்!!!

தாய்வானுடன் இணைந்து அமெரிக்கா தங்கள் நாட்டின் மீது ஆத்திரமூட்டும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருவதுடன், தன்னை ஒரு சுயாதீன ஜனநாயக நாடாக தாய்வான்…