அவுஸ்ரேலியாவிற்கு நாடு கடத்தப்படும் ஜஎஸ் தீவிரவாதி!!!

அவுஸ்ரேலியாவின் மெல்போனைச் சேர்ந்த 30 வயதான நீல் பிரகாஸ் சிரியாவில் ஜஎஸ் அமைப்புடன் இனைந்து செயற்பட்ட வேளை கைது செய்யப்பட்டு துருக்கி…