கார்த்தியின் “ஜயப்பன்” போஸ்டல் வெளியீடு…. பெயருக்கு மாறாக கையில் சாராயப் போத்தலுடன்!!!

இயக்குநர் ராஜீ முருகன் தயாரிப்பில் தயாராகும் படம்தான் “ஜயப்பன்” இந்த ஆண்டு மாத்திரம் மூன்று வெற்றி படங்களை தந்து மிகவும் உச்சத்தில்…