ஜி 7 நாடுகள், அவுஸ்ரேலியா மற்றும் ஜரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு ஆப்பு வைத்தார்…… ரஷ்ய ஜனாதிபதி!!!

உலகில் சவுதி அரேபியாவுக்கு அடுத்ததாக எண்ணை ஏற்மதியில் காணப்படும் நாடு ரஷ்யா, இதன் ஏற்றுமதியானது உலக சந்தையில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது.…