ஜ.எஸ் தீவிரவாத அமைப்பின் தலைவர் சுட்டுக்கொலை!!!

பல மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்கும் ஜ.எஸ் தீவிரவாத அமைப்பினரின் தலைவர் அபு அல் ஹசன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக அவ்…