றோட்டில் ஓடும் டெஸ்லா வீடு இது தான் TESLA நிறுவனத்தின் அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பு இது …

டெல்ஸ்லா(#TESLA) நிறுவனம் தயாரித்து விற்க்க உள்ள றோட்டில் ஓடும் வீடு இதுதான். மிகப் பெரிய வாகனம், ஒரு சார்ஜில் சுமார் 500…