இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்தப்பட்ட 400 மில்லியன் பெறுமதியான தங்கம்….. இலங்கையில் கைது!!!

டுபாயில் இருந்து இந்தியாவின் ஊடாக இலங்கைக்கு அதிகலவிளான தங்க நகைகள் கடத்தப்படுவதாக இந்திய புலனாய்வு பிரிவினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலினையடுத்து உடனடியாக…