அண்ணாவும் அப்பாவும் ஆடிய அதிரடி நாடகம் சும்மா விடுவார்களா பொலிசார் கப்பென்று அப்பிய சம்பவம்

இந்தியாவின் புதுவண்ணார் பேட்டை பகுதியில் மதிவானன் என்பவருக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர் அதில் மூத்த மகன் மதன்குமார் என்பவர் வேலைக்கு செல்லாமல்…