இலங்கைக்கான தாய்லாந்து தூதுவர் இல்லத்தையும் நம்மவர்கள் விட்டுவைக்கவில்லை!!!

கொழும்பிலுள்ள இலங்கைக்கான தாய்லாந்து தூதுவரில் இல்லத்திற்குள் நுளைந்த திருடர்கள் அங்கிருந்த 100 கோடி பெறுமதியான சொத்துக்கள் மற்றும் பணம் என்பவற்றை திருடிச்…