இரண்டு நடிகைகள் அதிரடிக் கைது… கடும் தண்டணை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு!!!

ஈரானில் அவர்களுடைய நாட்டின் சட்டத்திற்கு அமைய பெண்கள் ஹிஜாப் அணிதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய ஹிஜாப் அணியாமல் வெளியில் சென்று கைது செய்யப்பட்ட…