வடகிழக்கில் தாய்மண்னுக்காய் மடிந்த செல்வங்களுக்கு நினைவஞ்சலி!!!

மாவீரர் நாளையொட்டி வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் காணப்படும் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் தாய்மண்னுக்காய் மடிந்த தங்களது பிள்ளைகளின் ஆத்மாசாந்தி வேண்டி…