அவுஸ்ரேலிய கடற்கரையில் 2500 பேர் நிர்வாணமாக!!!

தோல் புற்றுநோய் அவுஸ்ரேலியாவை அதிகமாக பாதித்துளளதுடன் இதன்காரணமாக அதிகளவானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். எனவே இது பொடர்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் 2500 க்கும்…