உக்ரைனுக்கு தேவையான ஆயுத உதவிகளை வழங்கும் நோட்டோ!!!

ரஷியாவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் தாக்குதலினை எதிர்கொள்வதற்காக உக்ரைனுக்கு மேலதிக ஆயுதங்களை வழங் நோட்டோ அமைப்பு முன்வந்துள்ளது. உக்ரைன் ஜனாதிபதியின் வேண்டுகோளுக்கு அமைவாக இவ்…