லண்டனில் தடம் புரண்ட ஆயிரக்கணக்கான வகனங்கள் கொஞ்ச பனிப்பொழிவுக்கு இப்படியா ?

லண்டனில் குளிர் அதிகமாக இருந்தாலும், பனிப்பொழிவு என்பது சற்றுக் குறைவாகவே உள்ளது. ஆனாலும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கியுள்ளதாக பொலிசார் அறிவித்துள்ளார்கள்.…