உண்மையில் யார் பலசாலி ? அமெரிக்காவா இல்லை சீனாவா ? உண்மை இது தான்..

பூமியில் 3ம் உலகப் போர் என்று ஒன்று ஆரம்பித்தால், அது உலக அழிவாகத் தான் இருக்கும். உலகின் வல்லரசுகள் என்று எடுத்துக்…