ஆப்கானிஸ்தான் பாடசாலை மீது பாரிய குண்டு தாக்குதல்….. அதிகளவிலானோர் பலி!!!

ஆப்கானிஸ்தான் சமாமன்கா மாகாணத்தில் மதப் பாடசாலையொன்றில் மதத் தொழுகை நடைபெற்றுக் கொன்டு இருக்கும்போது தீவிரவாதிகளினால் குண்டுதாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதில் சம்பவ இடத்தில்…