இடுப்பிற்கு வளையம் போட்டு….. கட்டழகை காட்டிய கவர்ச்சி நாயகி…. பியா பாஜ்பாய்!!!

தமிழ் மற்றும் இந்தியில் பிரபல்யமான நடிகையாக அவதாரம் எடுத்துள்ளார் கவர்ச்சி நாயகி பியா பாஜ்பாய் இவர் தமிழில் ஒரு சில நடித்திருந்தலும்…