கண்டாவளை கஞ்சா டாக்டர் பிரியந்தினியின் லீலைகள் வீடியோவாக அம்பலம்- ஊரை ஏமாற்றிய விதம்

கண்டாவளையில் தான் மருத்துவர் என்று கூறி, ஊரை ஏமாற்றி. கஞ்சாவுக்கு அடிமையாகிய பிரியந்தினியின் வாக்குமூல வீடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தனது நண்பர்…