போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகும் மாணவர்கள் அதிர்ச்சி தகவல்!!!

கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் மாத்திரம் போதைப பொருளுக்கு அடிமையாகிய நிலையில் 81 பாடசாலை மாணவர்கள் புணர்வாழ்வு முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி…