போருக்கு தயார் ஆகுங்கள்.. சீனாவின் அறிவிப்பால் அடுத்த பெரும் ஆபத்து உருவாகியுள்ளது

சீனா தனது நாட்டின் ஒரு பாகமாக தைவான் நாட்டை கருதுகிறது. ஆனால் தைவானில் இருக்கும் மக்கள் சீனாவோடு இணைய மறுத்து வருகிறார்கள்.…