இந்திய எல்லையில் பதற்றம்….. ஏராளமான இராணுவத்தினர் குவிப்பு…. போர் ஒத்திகையும் நடைபெறுகின்றது!!!

இந்தியாவின் அருணாசலப் பகுதியில் இருந்து 150 கிலோ மீற்றர் தொலைவில் சீன இராணுவத்தின் படைத்தளம் அமைந்துள்ளது. அங்கு அதிகளவிலான போர் விமானங்களும்,…