மதபோதகருக்கு 8658 ஆண்டுகள் கடூழிய சிறைத்தண்டனை!!!

துருக்கி நாட்டினைச் சேர்ந்த மதபோதகரான அட்னான் அக்தார் என்பவருக்கு துருக்கி குற்றவியல் நீதி மன்றம் குறிப்பிட்ட வழக்கின் மீதான சாட்ச்சிகள் உறுதிப்படுத்தப்…