02 சிறுவர்களுக்கு பொதுமக்கள் முன்னிலையில் மரண தண்டணை!!!

தென்கொரியாவுக்கும், வடகொரியாவுக்கு இடையில் காணப்படுகின்ற முறுகள் நிலைகாரணமாக வடகொரியாவில் ஊடக சுதந்திரம் முடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சமூக வலைத்தளங்களும் கடுமையாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, மாறாக…