மருமகள் மீது மாமனாருக்கு காம வெறி…. கடைசியில் நடந்தது என்ன!!!

கர்நாடகா மாணிலம் பாலகோட்டையைச் சேர்ந்த 30 வயதுடைய நரேஸ் என்பர் அதே பகுதியினைச் சேர்ந்த 28 வயது கீதா என்பவரை திருமணம்…